Hakkında

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde Doçent olarak dörev yapmaktadır. 18 yıldır Kuram dersleri vermekte ve mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Bölüm başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Araştırma alanları, mimarlık kuramı, eleştirisi, tasarım araştırması ve tasarım bilgisidir.

DesignEd Asia ve SIgraDi bilimsel toplantılarının bilim kurulu üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi hakemliği yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası yayını ve “Mimarlık Kuram Kitaplığı” adı altında çıkan yayımlanmış kitapları vardır. Helen bu kitaplık projesinin bir parçası olarak “A’dan Z’ye Mimarlık” isimli bir kitap serisi üzerinden çalışmaktadır.